Home Bestuur VvE-Beheer Reglementen Onderhoudsbedrijven Belangen-organisatie Onderhoud Agenda Foto's

Webdesign:P.Hinskens


LOKKERTSEMOLENWEG 156 – 198

3194 WC HOOGVLIET

V.v.E.  Oliemolen


Welkom op onze web- site


Onze Vereniging  van Eigenaren “Oliemolen“ is op opgericht op 19 maart 1999

In de eerst gehouden Algemene Leden Vergadering van 20 januari 2000 is het bestuur benoemd, die zullen handelen voor en in naam van de vereniging.

De oplevering van het appartementsgebouw “ Oliemolen “ heeft plaatsgevonden op 6 juni 2000.

Er is ook een Huishoudelijk Reglement aanwezig, waarin zaken van veelal praktische aard zijn geregeld. Het H.R. is gedeponeerd bij het Kadaster in Rotterdam.

Voor het appartementsgebouw is een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) aanwezig. 


De doelstelling van de vereniging is het  appartementsgebouw in goede staat te laten verkeren, de belangen van alle eigenaren zo goed mogelijk te behartigen en te zorgen voor een goed woon/leefklimaat.


De rechten en plichten van de eigenaren zijn verwoord in de akte van splitsing, modelreglement bij splitsing van appartementen 1992 ( gele boekje) en in het Burgerlijk Wetboek.


Wij wensen u veel kijk plezier